Jobblös framtid del 4 – Det Intellektuella kapitalet och Förtroende kapitalet

Jobblös framtid del 4 – Det intellektuella kapitalet och förtroende kapitalet

Jag kan inte lämna det här ämnet, det är så hett att det bränner under fingrarna på mig så fort jag tar mig an uppgiften att skriva en artikel. Den jobblösa framtiden är i många fall redan här, utslagningen sker på de flesta områden där det är möjligt att automatisera eller på på något sätt använda andra lösningar än att sätta folk i arbeta.

Och nej, jag är ingen motståndare till den tekniska utveckling utan snarare en förespråkare för den. Varför ska vi slita ut människor i enformiga monteringslinor, eller skada människor i miljöfarliga miljöer där man kan ersätt med en robot? Eller när man behöver en snabb översättning, varför inte använda ett Google translate även om det inte är hundraprocentigt rätt. Begripligt blir det i alla fall. Den digitala revolutionen har redan gått förbi, vi är nu redan i ett digitaliserat samhälle med sina för och nackdelar.

Även här ser jag mest fördelar, tillgängligheten är för mig det som är ett av de viktigaste syftena med hela digitaliseringsprocessen. Likväl som den digitala närvaron skapar ett demografiskt och demokratiskt gränssnitt där vi alla kan ha vår åsikt och nå ut med den. Som ett exempel kan jag känna att jag blir mer nervös om jag ska träffa en person som inte finns sökbar på nätet än en som man hittar tusentals resultat om, jag undrar alltid vad den personen döljer för sina medmänniskor.

Digitala analfabeter kommer det alltid att finnas, och jag tror det beror mer på det tankesätt som rotats i dem. En teknik-aversion som är svår att arbeta bort då den i allmänhet är så djupt rotade att försöka lösgöra kraften som håller dem borta från att vara digitalt deltagande är större än kraften att vara digitalt frånvarande. Våga vägra Facebook är min värld bara dumt och totalt utan förståelse för en Värld i förändring, deltagande och en demokratisk förutsättning likväl som utbildning och boende.

Åter till ämnet efter denna inledning…

Det intellektuella kapitalet

Hämtat från Wikipedia:Intellektuellt kapital kan definieras som de faktorer som inte syns i den traditionella balansräkningen, men som samtidigt är avgörande för ett företags framgång. Det intellektuella kapitalet består av humankapital, strukturkapital samt relationellt kapital.”För mig personligen är det också det idékapital en individ innehar, hur mycket är det värt? Och hur ska vi kunna mäta något som är svårgripbart och abstrakt? Det som en individ skapar oavsett om det är i ett konstnärligt syfte eller i ett rent ekonomiskt syfte, kan man räkna det som ett idékapital. Och ska det i så fall avräknas vid uppsägning av en person från en tjänst? Ett slags Intellektuellt avgångsvederlag kanske? jag har inga klara svar själv men jag tycker att det är dags att vi väcker debatt i frågan nu.

Förtroendekapitalet

Utan tvekan kommer detta att vara framtidens stora kapital, när valutorna har kraschat vad kommer att återstå? Men även innan och redan nu så litar vi mer på våra vänners och deras vänners rekommendationer än på ‘proffsråd’ i tidningar, TV, Radio eller t.o.m. på nätforum. Förtroendekapitalet kommer att forma hur vi kommer kunna ta  tar betalt för våra tjänster vare sig vi vill det eller inte. “Word of mouth” är absolut det starkaste sättet för marknadsföring fortfarande och kommer så förbli, då vårt förtroende för våra vänner alltid kommer att ha en högre ställning än andra källor.

Paradigmskifte – Curriculum vitae är dött, leve Fiducia mea capitale!

Jag tror och är övertygad om att vi är på väg mot ett paradigmskifte, om vi inte redan är där, vad gäller traditionella synsätt på det traditionella Cv’et där det viktiga inte längre är “vad har du för utbildning” utan “vad kan du göra för oss” kommer att var den tyngre delen i anställnings/rekryteringsprocesserna. Där det intellektuella och det förtroendekapital en person har kommer var det som väger tyngst vid anställningar och vid uppdragsupphandlingar. Det du gör, hur du gör det, och hur du agerar, interagerar och resonerar kommer att tala om för dina kunder (företag eller uppdragsgivare) vem och vad du är, och utifrån det kommer dom att göra sin bedömning om du ska få bli en del i deras framtida transaktioner oavsett vilken typ av transaktioner detta består av, intellektuella, förtroende eller ekonomiska. För slutligen handlar ändå allt om det: Förtroendet!

Jag rekommenderar er att se på denna fantastiska TED med Rachel Botsman

Fotnot: fiducia mea capitale = mitt förtroende kapital

 

Google goes Social

Google +

Google har äntligen lanserat sin nya tjänst Google + som ska vara en utmanare till Facebook enligt dom själva, det återstår naturligtvis att se hur det blir med den saken men helt klart är att det är mycket intressant att Google nu på allvar ger sig i kast med att konkurrera med Facebook.

För egen del har jag ännu inte fått någon invite, men av de förhandsbilder som finns plus av Google’s egen video framgår att det bl.a. finns mycket större möjligheter att kontrollera det material man själv lägger upp på tjänsten.

Andra tjänster som försökt utmana Facebook är t.ex. Diaspora och PersonFolder men det känns inte som att någon riktigt lyckas ta upp kampen på riktigt. Vi är ju vanemänniskor och ‘hänger’ gärna med våra vänner i invanda miljöer….

 

Tips – Tänk efter före vid kommunikation i snabba medier

Jag ser det alltmer, och det är nog ingen nyhet för oss som är aktiva snabba medier som Twitter och Facebook att folk lätt formulerar sig fel eller låter sin blixtsnabba tanke ta över, vilket leder till en komplicerad soppa där det till sist inte kan sluta på annat sätt än att personerna slutar att ha kontakt. Såren är redan karvade i medvetandet och det gör för ont att gå tillbaka till Status Quo! Samma sak händer säkerligen i ett annat snabbt medium, nämligen SMS där det också kan gå lite väl snabbt att formulera sig på ett stötande eller felaktigt sätt. Medvetet eller omedvetet är det här en problematik tror jag, och hur man ska kunna komma runt det vet jag inte. Men för egen del har jag satt upp några enkla regler:

 

  1. När jag märker att en kommunikation går ‘åt fel håll’, håller jag tillbaka och väntar innan jag svarar.
  2. Blir jag aggressivt påhoppad, blir jag extra saklig istället för emotionell.
  3. När inget av mina argument är tillräckliga för min konversationspartner, så lämnar jag konversationen innan den går ytterligare överstyr!

Tre enkla men tydliga råd, tror att det fungerar för de flesta av oss!

Enhanced by Zemanta