Sigtuna Litteraturfestival

Nu är det klart att jag kommer att ansvara för Twitter, Facebook och Instagram under Sigtuna Litteraturfestival den 17-18 Augusti.

Välkommen till Sigtuna Litteraturfestival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ser verkligen fram emot att arbeta med kommunikationen kring den och att få träffa alla fantastiska författare som kommer att medverka under festivalen. Ni hittar programmet här: Välkommen till Sigtuna Litteraturfestival 2013

 

Och mig följer ni på https://twitter.com/Sigtunalitt och https://www.facebook.com/sigtunalitt

Vi ses väl där?

 

Jobblös framtid del 4 – Det Intellektuella kapitalet och Förtroende kapitalet

Jobblös framtid del 4 – Det intellektuella kapitalet och förtroende kapitalet

Jag kan inte lämna det här ämnet, det är så hett att det bränner under fingrarna på mig så fort jag tar mig an uppgiften att skriva en artikel. Den jobblösa framtiden är i många fall redan här, utslagningen sker på de flesta områden där det är möjligt att automatisera eller på på något sätt använda andra lösningar än att sätta folk i arbeta.

Och nej, jag är ingen motståndare till den tekniska utveckling utan snarare en förespråkare för den. Varför ska vi slita ut människor i enformiga monteringslinor, eller skada människor i miljöfarliga miljöer där man kan ersätt med en robot? Eller när man behöver en snabb översättning, varför inte använda ett Google translate även om det inte är hundraprocentigt rätt. Begripligt blir det i alla fall. Den digitala revolutionen har redan gått förbi, vi är nu redan i ett digitaliserat samhälle med sina för och nackdelar.

Även här ser jag mest fördelar, tillgängligheten är för mig det som är ett av de viktigaste syftena med hela digitaliseringsprocessen. Likväl som den digitala närvaron skapar ett demografiskt och demokratiskt gränssnitt där vi alla kan ha vår åsikt och nå ut med den. Som ett exempel kan jag känna att jag blir mer nervös om jag ska träffa en person som inte finns sökbar på nätet än en som man hittar tusentals resultat om, jag undrar alltid vad den personen döljer för sina medmänniskor.

Digitala analfabeter kommer det alltid att finnas, och jag tror det beror mer på det tankesätt som rotats i dem. En teknik-aversion som är svår att arbeta bort då den i allmänhet är så djupt rotade att försöka lösgöra kraften som håller dem borta från att vara digitalt deltagande är större än kraften att vara digitalt frånvarande. Våga vägra Facebook är min värld bara dumt och totalt utan förståelse för en Värld i förändring, deltagande och en demokratisk förutsättning likväl som utbildning och boende.

Åter till ämnet efter denna inledning…

Det intellektuella kapitalet

Hämtat från Wikipedia:Intellektuellt kapital kan definieras som de faktorer som inte syns i den traditionella balansräkningen, men som samtidigt är avgörande för ett företags framgång. Det intellektuella kapitalet består av humankapital, strukturkapital samt relationellt kapital.”För mig personligen är det också det idékapital en individ innehar, hur mycket är det värt? Och hur ska vi kunna mäta något som är svårgripbart och abstrakt? Det som en individ skapar oavsett om det är i ett konstnärligt syfte eller i ett rent ekonomiskt syfte, kan man räkna det som ett idékapital. Och ska det i så fall avräknas vid uppsägning av en person från en tjänst? Ett slags Intellektuellt avgångsvederlag kanske? jag har inga klara svar själv men jag tycker att det är dags att vi väcker debatt i frågan nu.

Förtroendekapitalet

Utan tvekan kommer detta att vara framtidens stora kapital, när valutorna har kraschat vad kommer att återstå? Men även innan och redan nu så litar vi mer på våra vänners och deras vänners rekommendationer än på ‘proffsråd’ i tidningar, TV, Radio eller t.o.m. på nätforum. Förtroendekapitalet kommer att forma hur vi kommer kunna ta  tar betalt för våra tjänster vare sig vi vill det eller inte. “Word of mouth” är absolut det starkaste sättet för marknadsföring fortfarande och kommer så förbli, då vårt förtroende för våra vänner alltid kommer att ha en högre ställning än andra källor.

Paradigmskifte – Curriculum vitae är dött, leve Fiducia mea capitale!

Jag tror och är övertygad om att vi är på väg mot ett paradigmskifte, om vi inte redan är där, vad gäller traditionella synsätt på det traditionella Cv’et där det viktiga inte längre är “vad har du för utbildning” utan “vad kan du göra för oss” kommer att var den tyngre delen i anställnings/rekryteringsprocesserna. Där det intellektuella och det förtroendekapital en person har kommer var det som väger tyngst vid anställningar och vid uppdragsupphandlingar. Det du gör, hur du gör det, och hur du agerar, interagerar och resonerar kommer att tala om för dina kunder (företag eller uppdragsgivare) vem och vad du är, och utifrån det kommer dom att göra sin bedömning om du ska få bli en del i deras framtida transaktioner oavsett vilken typ av transaktioner detta består av, intellektuella, förtroende eller ekonomiska. För slutligen handlar ändå allt om det: Förtroendet!

Jag rekommenderar er att se på denna fantastiska TED med Rachel Botsman

Fotnot: fiducia mea capitale = mitt förtroende kapital

 

En jobblös Framtid, Skolan och hur möter vi de svårigheterna tillsammans?

Inledning

Detta är den tredje och sista artikeln i serien där jag funderar fritt kring vår gemensamma framtid där vi kommer att möta allt större prövningar. Jag riktar mig främst till FramtidskommissionenSkollyftet och utbildningsdepartementet samt till beslutsfattande politiker i respektive kommuner, men också till er alla läsare där ute. Vi har ett gemensamt ansvar för vår framtid!

I den här artikeln funderar jag kring vår gemensamma framtid, där klyftorna kommer att växa mellan olika grupper i samhället och segregationen kommer att öka. Är det här en hållbar utveckling? Kommer våra barn, barnbarn och kommande generationer att se på vår tid som en av de mest misslyckade? Eller kommer vi att ändra förutsättningarna för allt?

Frågor, och kanske några svar.

Ibland bara måste man ta sig an vissa frågor, och dom här frågorna känns oerhört angelägna för mig just nu. Hållbarhetsagendan åsido så tror jag mig veta att ovanstående frågor är de svåraste vi har att möta under de närmaste decennierna. MEN tillsammans kan vi lösa även dessa, vi som mänsklighet kan nå mycket längre än vi någonsin tror och mycket längre. Men det krävs att de flesta av oss engagerar oss och tar det kollektiva ansvaret för vår framtid.

Därför måste vi crowdsourca kunnandet, vilket vi ju redan gör, det är bara att ingen uttalar det i den formen. Vi bygger tillsammans en kunskapsmaskin (Internet) vilken med lätthet kan användas som en lärobok via tjänster som Storify, Paper.li mfl autokurateringstjänster. Kanske kan dessa laddas ner till delade arbetsböcker eller delade buntar i Evernote där den som vill kan få tillgång till kursen/läroboken.

Vi kan heller inte hejda dom som är extra kunskapstörstiga längre, dom måste få följa sin egen stig (path) och utvecklas i sin egen takt, och kanske drar dom med några av sina kamrater på den stig som ännu inte är upptrampad, vilket ger en epicwin i min Värld.

Använd resurserna bättre, det finns många +50 där ute som gärna skulle vilja vara med och lära generationerna kring 20 år, och tvärtom. 20 åringarna kan lära +50 personerna att använda sociala verktyg som Facebook, kanske Twitter med. Vi måste ånyo pränta in att ‘Lärandet är för livet, inte för att göra bra ifrån sig på prov eller test!’

Jobben, vart tar dom vägen?

Jodå, vi har en hyfsad arbetsmarknad i Sverige, MEN med en alltmer åldersdiskrimerande rekrytering där t.om. dom som är i 35 års åldern blir kallade för gamla. På det lägger vi ytterligare ett lager, nämligen det att vi får allt färre ’tillsvidare’ anställningar. Vilket innebär i sin tur att arbetsmarknaden redan är inne i ett flödessamhälle där status quo sällan eller aldrig uppnås. Och här är vi tillbaka i den första frågan:

Hur löser vi en jobblös framtid?

Här avslutar jag nu min serie om Hur vi ska möta en jobblös framtid och Skolan och mina bekymmersamma tankar därvid med att skicka några brasklappar vidare till oss alla.

  • Vi har idag otroliga verktyg för att förbättre våra möjligheterna och framtiden, se bara på vad den Svenska tjänsten Bambuser har inneburit för den Arabiska våren. Och det är bara ett exempel på de möjlighterna vi har.
  • Sociala medier/Verktyg är inte bara enablare utan är också möjlighter att göra en skillnad för vår gemensamma framtid. Återigen exempel på i den Arabiska våren där Sociala medier inte användes egentligen till att utlösa revolutionern utan till att sprida budskap om var regeringstrogna styrkor befann sig, ett slags SocMed spioneri.
  • Så min sista punkt som jag ånyo riktar till Framtiskommisionen: Crowdsourca era frågor, det kollektiva medvetandet är större och låter inte falla på punkter där er egen kapacitet brister. Låt oss all göra framtiden till en möjlight, en drägligare Värld och omvärld där alla har en möjlighet att försörja sig själv.
  • Jag tror att vi kommer att förändra allt, inte bara för att det är den enda logiska vägen utan för att vi alla tillhör mänskligheten och vi har sällan lämnat en båt vind för våg utan att någon tar över skutan för att föra den säkert i hamn.

 

Tack för ordet!

Randnotering: Första artikeln i serien: Hur ska vi möta en jobblös framtid? Andra artikeln i serien: Skolan och mina bekymmersamma tankar därvid